pro pacienty

Aktuálně máme uzavřeny smlouvy s VZP-111, VoZP-201, OZP-207, ZPMV-211

 

Odpovědi na Vaše časté dotazy:

1. Jak probíhá srážení krve? Systém krevního srážení – hemostáza je komplikovaný proces, kterého se zúčastní za prvé faktory  umožňující tvorbu krevní sraženiny  a za druhé faktory bránící nadměrné tvorbě trombů . U zdravého organizmu jsou tyto procesy vyvážené.  Pokud je tato rovnována porušena, hrozí buď nebezpečí vykrvácení nebo naopak může dojít ke vzniku trombu v cévách končetin ( flebotrombóze), plic (plicní embolii ), srdce (infarktu myokardu ), mozku (cévní mozkové příhodě) atd.

2. Jaká jsou rizika podporující vznik trombózy? Mohu je nějak ovlivnit? Mezi rizikové faktory  vzniku  trombózy patří: věk  nad 40 let, dehydratace, obesita, kouření, hormonální antikoncepce, těhotenství, chirurgický výkon( i několik týdnů po operaci), znehybnění končetiny po úrazu .Některá ovlivnit nelze (věk), jiná musí minimalizovat lékař ( při imobilizaci končetiny nebo operačním zákroku) , ale většinu z nich můžete ovlivnit vy.

3. Co  to je trombofilie?  Trombofilie je porucha, vrozená nebo získaná, při které je větší pohotovost organizmu k tvorbě krevní sraženiny. Zpravidla k tomu dochází  vlivem dalších rizikových situací spojených s větším rizikem vzniku trombózy.

4. Je mi třicet let. Antikoncepci neužívám, 2x jsem potratila. Prý  bych měla být vyšetřena na trombofilní mutaci. Je to nutné?  Ano, je. Váš praktický lékař nebo Váš gynekolog Vám dá doporučení do hematologické ambulance a tam vše zařídí.

5. Pokud mám vrozenou poruchu zvýšeného srážení krve, co  mohu udělat, aby nedošlo k trombóze? 

1. Minimalizovat další rizikové faktory podporující vznik trombózy

2. Být v kontaktu s Vaším ošetřujícím hematologem a problémy a nejasnosti s ním konzultovat. V případě dalšího trombofilního  rizika Vám bude dána antikoagulační profylaxe warfarinem nebo   nízkomolekulárními hepariny.

6. Po úrazu pravé dolní  končetiny jsem měl sádru a dostal jsem od chirurga warfarin. Bylo to nutné? Ano, v imobilizované končetině hrozí nebezpečí trombózy. Ovšem je také nutné chodit na pravidelné kontroly Quickova  testu, aby INR bylo ve správném profylaktickém rozmezí.

7. Mohu warfarin užívat v těhotenství? V graviditě je  warfarin rizikový, může ovlivnit vývoj plodu, proto se v případě nutnosti antikoagulační profylaxe  aplikují podkožně nízkomolekulární hepariny

8. Jak často je nutné kontrolovat INR při warfarinizaci? Při správných profylaktických hodnotách INR zpravidla 1x za měsíc.

9. Mohu současně užívat  i jiné léky? Některé léky mohou účinek warfarinu zvyšovat, např. Acylpyrin a hrozí nebezpečí  většího krvácení, jiné ho naopak zmenšují a pak může dojít ke vzniku trombu. Proto  o všech lécích, které užíváte, musí vědět lékař, který kontroluje Vaši protisrážlivou léčbu.

10. Jak je to  při užívání warfarinu s dietou, často se setkávám s různými názory? Dieta má být kulantně řečeno rozumná. V praxi to znamená  přiměřený,  pravidelný a středně vysoký příjem vitaminu K a hlavně bez vyšších výkyvů. Je vhodné minimalizovat kyselé zelí, listovou zeleninu, olivy a brokolici.  Ostatní zeleninu jíst v menším množství a pravidelně.

11. Mohu pít bylinkové čaje? Bylinné, balené ovocné čaje i čaj zelený mohou   účinek warfarinu ovlivňovat. Proto i přes  občasnou různorodost  názorů lékařů, je vhodné je vzhledem k literárně popsaným komplikacím, raději omezit.