pro odborníky

Diagnostikujeme, léčíme i dispenzarizujeme pacienty s poruchami srážení krve se zaměřením na problematiku zvýšeného srážení krve – trombofilii. Může jít o vrozenou nebo získanou poruchu srážení krve, která je pravděpodobnou příčinou zvýšeného sklonu k trombóze. Zvláštní pozornost je třeba věnovat skupině pacientů s opakovanými flebotrombózami (hl. před 45. rokem věku), s cévními mozkovými příhodami, s plicními embóliemi a infarkty myokardu v mladším věku (před 35. rokem).

Dále by měly být vyšetřeny i ženy s trombotickými komplikacemi při hormonální antikoncepci nebo hormonální substituci a ženy s opakovaně předčasně ukončenou graviditou. Právě včasná diagnóza, dispenzarizace a případná dostatečná antikoagulační profylaxe těchto nemocných sníží výskyt trombotických komplikací a umožní zdárné donošení plodu, fyziologický porod a normální průběh šestinedělí.

Často i pozitivní rodinná anamnéza (výskyt i.m. a CMP v mladém věku u předků) podpoří nutnost vyloučit vrozenou poruchu zvýšeného srážení krve.

Pacienty přebíráme i do ambulantní péče, aktuálně máme uzavřeny smlouvy s VZP-111, VoZP-201, OZP-207, ZPMV-211.

Pacienty vyšetřujeme do 14-ti dnů od objednání.